Na što obratiti pažnju kod ugradnje tankoslojnih dekorativnih žbuka

ugradnja tankoslojnih dekorativnih zbuka

  • Silikatna žbuka – radove izvoditi na temperaturama zraka i podloge od +8ºC do +30ºC, , rel. vl. zraka = 80 %
  • Akrilatna i silikonska žbuka – radove izvoditi na temperaturama zraka i podloge od +5ºC do +35ºC, , rel. vl. zraka = 80 %.
  • Fasadne površine potrebno je zavjesama zaštiti od sunca, vjetra i oborina
  • Bez obziru na zaštititu zavjesama redovi se ne smiju izvoditi po kiši, magli ili jakom vjeru (≥ 30 km/h).
  • Završne dekorativne žbuke postaju otporne na atmosferske utjecaje kroz 24 sata, ako je kroz svih 24 sata temperatura +20 ºC,a rel. vl. Zraka 65 %. U tom periodu fasada mora biti zaštićena zavjesama. Svako odstupanje u vremenskim uvjetima produljuje potrebu za zaštitom fasadnih površina.
  • Ugradnja u nepovoljnim uvjetima rezultira bitnim estetskim i kvalitativnim anomalijama ugrađene žbuke.
  • Različite šarže (LOT-ovi) proizvoda i različite datume proizvodnje obavezno je potrebno egalizirati (umiješati materijal iz više kanti u jednu smjesu potrebnu za određenu fasadnu površinu). Agregat u materijalu je prirodnog porijekla i on u svojim karakteristikama može odstupati (oblik, poroznost, težina) što može utjecati na nijansu žbuke po šaržama (LOT-ovima), odnosno po pakiranjima.
  • Neujednačenost tona ugrađene žbuke može biti uzrokovana i nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima prilikom ugradnje (visoka relativna vlažnost zraka i niske ili visoke temperature), različita upojnost podloge, nestručna ugradnja. Žbuku u boji preporučljivo je naručiti odmah za cijelu fasadu.
  • Materijal se ne smije skladištiti na mjestima izloženim suncu i smrzavanju.