Sanacijske elastične hidroizolacijske fasadne boje

 

Hidroizolacijska elastična fasadna boja namijenjena je za saniranje novih i starih podloga s mikropukotinama kao i za sprječavanje nastanka pukotina na vanjskim površinama novih fasada koje su izložene agresivnim uvjetima okoline (visoke temperaturne oscilacije, agresivno djelovanje oborina, agresivno djelovanje smoga u gradskim središtima, posolica, vibracije). Boja se može nanositi na stare mineralne, akrilatne, silikatne i silikonske završne tankoslojne žbuke (na klasičnim žbukama i ETICS sustavima), također je pogodna za klasične karbonizirane grube i fine vapnene, vapnenocementne i cementne žbuke. Nalič boje je visokoelastičan i vodoodbojan. Aplikacijom boje stvara se film debljine od 0,5 do 1,0 mm koji omogućuje premošćivanje pukotina širine do 0,30 mm, a svojom elastičnošću omogućuje sanaciju i aktivnih i neaktivnih mikropukotina. Boja posjeduje dvostruki sustav umrežavanja te se osim normalnog umrežavanja pri sušenju umrežava i na UV zračenju, što daje nisku sklonost prljanju. Zbog neizbježnog UV umrežavanja boja se može primijeniti isključivo za vanjske površine. Zahvaljujući posebnim materijalima upotrebljavanim za izradu boje, i nakon umrežavanja film zadržava svojstvo paropropusnosti. Boje se može strojno nijansirati u nijanse prema ton kartama proizvođača.

Elastavit (Chromos-Svjetlost)

Tehnički list proizvoda
 PermaSilan NQG (Caparol)

Tehnički list proizvoda
 Cap-elast Phase 2 (Caparol)

Tehnički list proizvoda

Fasade

Pretraga proizvoda