Fasadni sustav Capatect


Caparol kao pionir u na području izolacija fasada ima preko 50 godina dragocjenog iskustva iz cijeloga svijeta te u svakom trenutku garantira najbolju kvalitetu proizvoda.

CAPATECT – POTPUNA TOPLINSKA ZAŠTITA
Svojim proizvodima Capatect nudi optimalne izolacijske sustave za sve varijante izoliranja zgrada, bilo u novogradnji ili kod saniranja. Četiri linije proizvoda – Capatect BASIC-Line, TOP-Line, MINERA-Line i ÖKO-Line – pokrivaju sve moguće zahtjeve, kako s tehničkog tako i sa osobnog gledišta. Svi Capatect izosustavi su ispitani prema važećim normama i odgovaraju europskim tehničkim odobrenjima i posebnim propisima pojedinih zemalja. Capatect je uz to i suosnivač skupine za kvalitetu sendvič sustava za toplinsku izolaciju.

 

basic line

 

top line

 

minera line

 

oko line

 

 

 

Fasade

Pretraga proizvoda